logo

Tomter

Etapp 2

Etapp 2 – består av 10 st avstyckade tomter i storlek från 1500-1950 kvm i exklusivt läge intill Siljans strand. Kommunalt VA är framdraget till tomtgränsen. Byggrätt finns om 15 % byggnadsarea av tomtytan. Som fastighetsägare blir man också delägare i en samfällighetsförening som hanterar områdets vägar, snöröjning, belysning, bryggor, VA-anläggning och gemensamma ytor mm.
Tomterna är nu registrerade och byggklara, kontakta vårt kontor för mer information.

Pdf-dokument

Andra byggklara tomter i Gesunda

I nuläget har vi ca 7-8 byggklara tomter i prisläge från 185-225.000 kr i storlek 1000-1800 kvm. Dessa tomter finns i anslutning till Siljan Seaside och i Gesunda by. Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Kontakt

Ni har nu chansen att boka en fin tomt med drömläge vid Siljans strand!

Kontakta oss för mer information!
Janne: 070-321 52 00
Gert: 070-566 17 56
E-post: janne@dalabyggteknik.se

logo

Vår hemsida är anpassad för smartphones

Följ oss på Facebook!